Yohan Cabaye – Không cần danh hiệu, chỉ cần đam mê

Đối với chàng trai người Pháp có dòng máu Việt nam anh đã phiêu bạt khắp trời Âu từ Pháp cho đến Anh. Yohan chỉ thi đấu cho các câu lạc bộ tầm trung. Nhưng với anh chỉ cần được chơi bóng hằng ngày là quá đủ. Từ nhiều năm…